PR & SEO

PR & SEO

MediaWeb shpk është ndërmjetës midis disa kompanive, duke realizuar shpërndarje të shpejtë dhe të lehtë të informacioneve apo shërbimeve. Ideja e këtij sherbimi mban nën vete organizimin, publikimin dhe të kuptuarit. Stafi ynë është i specializuar në menaxhimin e publikimit të produkteve apo shërbimeve të reja në treg, nëpërmjet kuptimit të nevojave të klientit dhe audiencës , që një kompani dëshiron ti drejtohet. Ne realizojmë takime dhe informime, duke u kujdesur për reputacionin dhe influencën që transmetojmë.

Gjithashtu MediaWeb merr përsipër të rrisi shikueshmërinë e website-t, duke ushtruar mënyra të ndryshme për të mundësuar paraqitjen para të gjithë websiteve të tjera në motorrët e kërkimit. Stafi ynë përbehët nga profesionistë të SEO, që hulumtojnë vazhdimisht faktorët që ndihmojnë në rezultatet e kërkimit. Elementet kryesore që garantojnë suksesin në top rezultate janë :

  • Përmbajtja
  • Optimizimi i imazheve
  • Struktura
  • Cilësia