Blog/Pregatitjet për nisjen e një web-faqeje biznesi

Shembull : Një website shembull, me anë të së cilës klienti bazohet për faqen e tij.

Logo : Klienti duhet të ketë një logo të biznesit (nëse jo, e krijojmë ne) bashkë me një slogan ose baner.

Historiku : Për të plotësuar faqen RRETH NESH, duhet patjetër historiku dhe se me çfarë merret biznesi.

Media : Foto të biznesit (minimalisht 10-15), të cilat të jenë në ambient të brendshëm / të jashtem. Fotot e produkteve gjithashtu janë të rëndësishme, si dhe sipas preferencës 1-2 video. Çdo imazh duhet të jetë i cilësisë së lartë dhe të jenë paktën 4-5 imazhe të gjëra.

Kategori : Produktet/shërbimet  e biznesit duhet të jenë të ndara në kategori për lehtësi.

Social : Nëse biznesi operon edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, adresat e rrjeteve sociale janë të nevojshme për përfaqësimin shtesë në web.

Kontakt : Adresa e saktë, numër telefoni si dhe e-mail, janë mëse të nevojshme.