Blog/9 sekretet e një webfaqe profesionale

  1. Nëse dëshironi të keni një webfaqe të sukssesshme, atëherë jini sa më shumë aktiv
  2. Përdorni ngjyra të qeta për syrin dhe të mirë-kombinuara
  3. Shkruani sa më qartë dhe me kujdes drejtshkrimor
  4. Vendosni sa më parë ikona të rrjeteve sociale
  5. Investoni në marketingun e webfaqes tuaj
  6. Vendosni mjaftueshëm hapësira ndërmjet përmbajtes
  7. Rrisni madhësinë e shkrimit të përmbajtes
  8. Navigimi duhet të jetë sa më i thjeshtë
  9. Çdo faqe duhet të ketë një qëllim të qartë