APLIKACIONE IOS DHE ANDROID

  • HOME
  • /
  • APLIKACIONE IOS DHE ANDROID

APLIKACIONE iOS dhe Android

Aplikacionet janë programe kompjuterike që operojnë funksione për përdoruesit. Stafi ynë i specializuar realizon aplikacione të ndryshme, në bazë të kërkesave të klienteve. Aplikacionet që realizojmë janë të përshtatme për smartfonë të ndryshëm si psh iOS dhe Android.Krijimi i aplikacioneve bëhet me anë të kodeve, animacioneve dixhitale, audiove dixhitale dhe kompozimeve të videove. Ato konsiderohen si e ardhmja e teknologjisë, duke parashikuar në këtë mënyrë faktin se cdo gjë dixhitale do të përkthehet në smartfonin e kujtdo, për një akses me të shpejtë dhe të lehtë.