Projektet e fundit që kemi realizuar për klientat tanë

Load More Posts
Merr një çmim për website tënd të ardhshëm

Disa fjalë nga klientët tanë

Jemi shumë të kënaqur me MEDIAWeb. Ata na kanë ndihmuar të pajisemi me një faqe interneti dhe na kanë asistuar me çdo gjë në lidhje me internetin.

Tower Shpk

MEDIAWeb na ndihmoi të shikonim potencialin e faqeve të internetit. Gjithashtu na ndihmoi me marketingun online si dhe fotot 360 gradë.

Railing Alumin

Projekti u kompletua brenda datës që u la. Asnjë problem nuk u has. Cmime konkuruese dhe shërbime cilësore!

Albaelettrica AL

Proçesi jonë i testuar prodhon rezultat

1. TAKIMI

Ne zhvillojmë një takim ku flitet rreth projektit që do të realizohet nga ne dhe merren të gjitha informacionet paraprake.

2. PLANI I PUNËS

Në zyrat tona, fillon plani i punës. Organizohet ekipi i punës dhe ndahen detyra në mënyrë që projekti të mbarojë brënda deadline.

3. EKZEKUTIMI

Fillon ekzekutimi i kodit. Ekipi ynë i talentuar i kodimit fillon dhe përshtat dizajnin me funksionalitetin, duke krijuar kështu një mrekulli.

4. TESTIMI

Faza e testimit është faza e parafundit në të cilën testohen të gjitha funksionalitet e faqes si dhe kontrollohet me shënimet që të verifikohet me shijet e klientit.

5. PËRFUNDIMI

Kjo është faza kur ne ju dorëzojmë projektin ju dhe ju mbeteni të kënaqur. Ne punojmë gjithmonë me deadline dhe gjithmonë përfundojmë në kohë projektet.

Ne jemi këtu që t’i japim biznesit tuaj një shtysë gjigande!

Nëpërmjet ideve kreative, inovacionit & determinimit për punë!

Le të fillojmë!